Alles wat u moet weten over de integratietegemoetkoming | Stannah

De integratietegemoetkoming in België

Geschreven door Stannah

De integratietegemoetkoming in België

Heeft u een beperking waardoor u niet kunt integreren in de maatschappij? U hebt mogelijk recht op een uitkering die bekend staat als de integratietegemoetkoming of IT . Het is mogelijk om onder bepaalde voorwaarden van deze steun te genieten en het bedrag varieert afhankelijk van het resultaat van de  beoordeling van uw beperking.

Wat is de integratietegemoetkoming?

Leven met een handicap  kan heel moeilijk zijn in het dagelijks leven. Afhankelijk van de beperking kan men niet werken, koken, eten of zelfs zich zelfstandig wassen. Onvermijdelijk vindt u het ook moeilijk om te functioneren in het maatschappelijk leven. Als u bijvoorbeeld niet kunt werken, hebt u geen inkomen. En in sommige gevallen dwingt uw beperking  u toch tot het maken van uitgaven zoals onder andere oor de aanschaf van een traplift. Om deze kosten te dekken en u te helpen een sociaal en beter leven te leiden, is er de integratietegemoetkoming (IT). Het is een financiële steun die maandelijks wordt betaald en waarvan het bedrag varieert volgens bepaalde criteria.

Een van de voordelen van de integratie-uitkering is dat deze kan worden gecumuleerd met andere uitkeringen zoals de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT). Als u beide tegemoetkomingen ontvangt, dan worden beide betalingen in één keer uitgevoerd. De uitbetaling van deze twee tegemoetkomingen gebeurt door de DGPH.

Wie heeft recht op een integratietegemoetkoming?

Om in aanmerking te komen voor de integratietegemoetkoming moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, waarvan de belangrijkste zijn:

 • Tussen 18 en 65 jaar oud zijn
 • De Belgische nationaliteit hebben
 • Permanent in België wonen  er er ook je domicilie hebben
 • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister
 • Een gezinsinkomen hebben dat het plafond niet overschrijdt
 • Een door artsen erkende beperking  hebben

Indien u niet de Belgische nationaliteit heeft, kunt u nog recht hebben op de integratietegemoetkoming als:

 • U bent een onderdaan van de Europese Unie
 • U wordt erkend als vluchteling
 • U komt uit Zwitserland, Marokko, Noorwegen, Algerije, Tunesië, IJsland of Liechtenstein

Daarnaast zijn er nog andere voorwaarden die u recht geven op de integratietegemoetkoming. Als u bijvoorbeeld nog geen 18 jaar oud bent, maar wél  getrouwd bent, een kind ten laste hebt of mindervalide bent geworden nadat u uw recht op kinderbijslag bent verloren, dan kan  u misschien in aanmerking komen voor de integratietegemoetkoming. Hetzelfde geldt voor personen met een subsidiaire beschermingsstatus.

Hoe vraag ik een integratietegemoetkoming aan?

De aanvraag van een integratietegemoetkoming verloopt in twee stappen. Eerst moet u naar de website My Handicap gaan en u identificeren met uw elektronische identiteitskaart of via its me  . Dan kunt u een aanvraag indienen door het formulier in te vullen en gedetailleerd aan te geven waarom u deze tegemoetkoming aanvraagt. Wees oprecht en leg uit hoe uw beperking u ervan weerhoudt normaal te leven en aarzel niet om veel voorbeelden te geven. Doe je dit liever niet online, dan kan je ook terecht bij je gemeente of het OCMW.

Na uw aanvraag ontvangt u van de DGPH  een oproep om u te laten onderzoeken door een erkend arts. Dit onderzoek bepaalt het aantal punten en dus het bedrag van uw steun.

Tijdens het onderzoek controleert de arts zaken als uw vermogen om zelfstandig te bewegen, te koken, u te wassen, het huishouden te doen en met anderen te communiceren.

U moet zich ervan bewust zijn dat het enkele maanden kan duren vanaf het moment dat u de integratietegemoetkoming aanvraagt tot het moment dat u een antwoord krijgt. Maar als u uiteindelijk recht hebt op deze bijstand, moet u weten dat deze goedkeuring met terugwerkende kracht werkt en dat u een bedrag ontvangt dat overeenkomt met alle maanden die u hebt gewacht. Uw recht gaat in op de eerste dag van de maand volgend op uw aanvraag.

Wat zijn de bedragen van de integratietegemoetkoming?

Als u aan alle voorwaarden voldoet en uw beperking  door de artsen van de DGPH  is erkend, krijgt u een bepaald aantal punten. Deze punten bepalen het bedrag van uw integratie-uitkering. Om recht te hebben op deze vergoeding moet u in ieder geval minimaal 7 punten hebben

 • Categorie 1 (7 tot 8 punten): 124,18 euro per maand
 • Categorie 2 (9 tot 11 punten): 410,75 euro per maand
 • Categorie 3 (12 tot 14 punten): 653,24 euro per maand
 • Categorie 4 (van 15 tot 16 punten): 949,34 euro per maand
 • Categorie 5 (van 17 tot 18 punten): 1076,27 euro per maand

Deze bedragen vertegenwoordigen de maximale steun die u kunt krijgen. Maar als uw inkomen de maxima overschrijdt, worden deze bedragen verlaagd.

Waarmee wordt rekening gehouden bij de berekening van de integratietegemoetkoming?

integratietegemoetkoming

De berekening van de integratietegemoetkoming hangt af van verschillende criteria. Om het bedrag van de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap te kunnen berekenen, wordt namelijk rekening gehouden met drie elementen:

 • De gezinssamenstelling
 • Het belastbaar gezinsinkomen
 • De impact van de handicap op het dagelijks leven

Om een beter idee te vormen van het bedrag waar je mogelijk recht op hebt, zijn er simulaties  beschikbaar. Natuurlijk krijgt u geen precies en persoonlijk antwoord, maar het stelt u in staat een eerste schatting te maken voordat u uw aanvraag indient.

Wat is de bovengrens om recht te hebben op de integratietegemoetkoming?

Het belastbaar inkomen van uw huishouden wordt in aanmerking genomen om te berekenen op hoeveel integratietegemoetkoming u recht hebt. De plafonds variëren naargelang de samenstelling van uw gezin:

 • Voor een alleenstaande: 14.211,81 euro per jaar
 • Voor een persoon met een partner of gehuwd: 9 474,55 euro per jaar
 • Voor een persoon met een of meer kinderen ten laste: 19 206,39 euro per jaar

Deze plafonds mogen niet worden overschreden om in aanmerking te komen voor het volledige bedrag waarop u recht heeft. Als uw inkomen echter de plafonds overschrijdt, wordt het verschil in mindering gebracht op uw tegemoetkoming.

Voor iemand met een beperking is deze hulp welkom, omdat hiermee bijvoorbeeld de aanschaf van hulpmiddelen zoals een traplift of een rolstoel kan worden gefinancierd. Als u vermoedt dat u er aanspraak op maakt, aarzel dan niet om het aan te vragen.

Verwante artikelen