Onderzoek: senioren verhuizen liever niet naar een woonzorgcentrum vanwege corona - Stannah

Onderzoek: senioren verhuizen liever niet naar
een woonzorgcentrum vanwege corona

“Senioren negatiever over verhuizing naar
rusthuis, woonzorgcentrum of serviceflat”

Onderzoek: senioren verhuizen liever niet naar
een woonzorgcentrum vanwege corona

“Senioren negatiever over verhuizing naar
rusthuis, woonzorgcentrum of serviceflat”

Het coronavirus heeft flinke impact op het leven van veel senioren. Naast de angst om ziek te worden, ligt eenzaamheid meer dan ooit op de loer. Zeker in woonzorgcentra en rusthuizen waar familiebezoek beperkt of soms zelfs tijdelijk verboden wordt of werd om bewoners te beschermen.

Wat doet dit precies met het huidige sentiment onder senioren rondom verhuizen naar een woonzorgcentrum? En hoe verschillen Belgische senioren hierin van de noorderburen?

Om antwoord te krijgen op deze vragen heeft Stannah ruim 800 Nederlandse 60-plussers ondervraagd. Deze onderzoeksresultaten werden vergeleken met een overeenkomstige bevraging van De Socialistische Mutualiteit onder 5.000 Belgische ouderen.

Belgische senioren banger om ziek te worden

Ouderdomsziekten en een verminderd immuunsysteem zorgen ervoor dat senioren vaak extra hard worden getroffen door het coronavirus. Onder veel ouderen heerst daarom een grote angst om ziek te worden door een virusbesmetting.

Een bevraging onder Belgische senioren bevestigt deze angst. De meerderheid van de bevraagde senioren blijkt namelijk bang om ziek te worden door het coronavirus (54%). In Nederland is dit percentage lager: ‘slechts’ een kwart van de senioren die het virus nog niet eerder opliep is bang om ziek te worden (24%).

In België en Nederland is respectievelijk 36% en 38% van de ouderen ‘een beetje’ bang om ziek te worden. Zij leven niet in grote angst, maar zijn wel op hun hoede.

Slechts 1 op de 10 Belgische senioren is totaal niet angstig voor eventuele gezondheidsklachten als gevolg van een besmetting (11%). Dit percentage is lager dan in Nederland (37%). Mogelijk speelt de huidige gezondheid van de ondervraagde senioren hierbij een rol. Zo geven Belgische senioren in 49% van de gevallen aan een goede gezondheid te hebben, tegenover 69% van de Nederlandse senioren.

Bent u bang om ziek te worden door het coronavirus?

Negatiever over verhuizen naar woonzorgcentrum

Door de verspreiding van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen is de manier waarop senioren momenteel denken over een verhuizing naar een rusthuis of woonzorgcentrum verslechterd.

Bijna twee op de vijf Belgische senioren is sinds corona namelijk negatiever over een verhuizing naar een rusthuis, woonzorgcentrum of serviceflat (38%). In Nederland is dit percentage opvallend lager: hier ziet ‘slechts’ 18% van de senioren een verhuizing negatiever in.

Nederlandse senioren geven juist vaker aan dat hun mening over een verhuizing naar een woonzorgcentrum of serviceflat onveranderd is sinds de coronacrisis. 79% van de Nederlandse ouderen herkent zich hier in, tegenover 57% van de Belgische ouderen.

Een kleine 5% van de Belgische en 3% van de Nederlandse senioren is sinds de coronapandemie juist positiever over een verhuizing naar een woonzorgcentrum of serviceflat. Mogelijk omdat je hier direct de juiste verzorging ontvangt in het geval van een coronabesmetting.

Hoe staat u tegenover een toekomstige verhuizing naar een verpleeghuis, verzorgingshuis of serviceflat?

Controle over eigen leven en privacy belangrijkst

Senioren hebben hun eigen redenen om te twijfelen over een verhuizing naar een woonzorgcentrum.

In België hechten senioren vooral waarde aan autonomie en controle over het eigen leven in een woonzorgcentrum. Ook familie en vrienden kunnen ontvangen en het thuisvoelen wordt door veel belgische senioren als erg belangrijk ondervonden.

In Nederland hechten senioren juist de meeste waarde aan privacy, vrijheid en voldoende bewegingsruimte. Ook zijn veel Nederlandse senioren bang dat zij zich niet thuis zullen voelen in een verzorgingshuis.

Over het onderzoek

Stannah onderzocht de invloed van het coronavirus voor het sentiment onder senioren rondom verhuizen naar een rusthuis, woonzorgcentrum of serviceflat. Voor het onderzoek werden 802 Nederlanders (400 mannen, 402 vrouwen) ondervraagd van 60 jaar en ouder. Deze cijfers worden vergeleken met een soortgelijk Belgisch onderzoek van De Socialistische Mutualiteiten onder 5.000 thuiswonende leden van 65 tot en met 89 jaar.