Financiële Steun voor Ouderen In België | Stannah

Financiële steun voor ouderen in België

Geschreven door Stannah

tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Ouder zijn betekent ook genieten van bepaalde welverdiende voordelen! In België zijn er verschillende steunmaatregelen, onder bepaalde voorwaarden, waarop ouderen aanspraak kunnen maken.

Ze hebben betrekking op verschillende aspecten van het leven en kunnen financieel zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een uitkering, maar ook op tijdelijke hulp aan huis of gratis openbaar vervoer en zelfs kortingen om naar het theater te gaan. In ieder geval moet je toegeven dat het zonde zou zijn om er geen gebruik van te maken.

Vergoeding en financiële steun

De Inkomensgarantie Voor Ouderen (IGO)

Als u 65 jaar of ouder bent en slechts een heel klein inkomen als pensioen hebt, dan kunt u in aanmerking komen voor een gegarandeerd inkomen voor ouderen.

U hebt recht op een IGO als u voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • Uw bestaansmiddelen bedragen per maand minder dan:
  • 1 460,08 euro voor alleenstaanden (op 01.01.2023 aan index 169,23)
  • 973,39 euro voor samenwonenden (op 01.01.2023 aan index 169,23)
 • De bestaansmiddelen waarover u binnen uw gezin beschikt wordt bepaald op basis van een uitgebreid onderzoek (pensioenen, beroepsinkomsten, vervangingsinkomsten, onroerende goederen, geld, …). Lees meer over hoe uw bestaansmiddelen worden berekend
 • U bent minstens 65 jaar (vanaf 2025 minstens 66 jaar en vanaf 2030 minstens 67 jaar)
 • U bent Belg (of u bevindt zich in een gelijkgestelde situatie)
 • Uw hoofdverblijfplaats is in België

Om een IGO te ontvangen, moet u uw hoofdverblijfplaats (adres) in België hebben en er werkelijk en zonder onderbreking verblijven. U mag 29 dagen per kalenderjaar in het buitenland verblijven.

Thuiszorg en opvang voor ouderen

Ouderen die geïsoleerd zijn en moeite hebben om zelfstandig te leven, kunnen bepaalde hulp krijgen. Uw woning anders inrichten of aanpassen kan het comfort en de veiligheid aanzienlijk verhogen.

U kunt hulpmiddelen aanvragen zoals handgrepen voorzien in het toilet of een traplift laten installeren of zelfs verbouwingen doen om de woning toegankelijker te maken.

Misschien hebt u wel recht op de Vlaamse aanpassingspremie. Als u van plan bent om uw woning aan te passen, is het raadzaam om advies te vragen aan een regionaal dienstencentrum bij u in de buurt.

De Tegemoetkoming voor Hulp Aan Bejaarden (THAB)

Wilt u ondanks uw leeftijd zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Denk dan aan thuishulp of thuiszorg! De tegemoetkoming voor hulp aan ouderen (THAB) wordt toegekend aan een persoon van 65 jaar of ouder die extra kosten moet maken door een verminderde zelfredzaamheid en die een laag inkomen heeft.

De tegemoetkoming voor ouderen valt voortaan volledig onder de bevoegdheid van de gewesten, die de regels vaststellen. De aanvraag moet dus worden ingediend bij het gewest waarin uw woonplaats ligt.

In Vlaanderen

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood:

 • Vroeger genaamd als “tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden”.
 • Is een zorgbudget voor 65’+ers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen.
 • Bedraagt maximaal 683 euro per maand, afhankelijk van hoeveel zorg iemand nodig heeft en zijn (gezins)inkomen.
 • Vraag je online aan, laat je helpen door je zorgkas, ziekenfonds, gemeente of OCMW
 • Kan veranderen als je inkomen of gezondheid verandert, dat moet je melden
 • Is niet belastbaar
Hoeveel zorgbudget krijg je?

Het maximumbedrag voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood hangt af van de zorgzwaarte en je inkomen.

Er zijn 5 categorieën van zorgzwaarte. Bij elke categorie hoort een maximaal maandelijks bedrag voor het zorgbudget. In de hoogste categorie gaat het om 683 euro per maand.

Of je recht hebt op dat maximumbedrag, wordt bepaald aan de hand van het inkomen van jou en/of je partner. Een deel van je inkomen wordt daarbij vrijgesteld (niet meegerekend).

U vindt alle informatie op de officiële website van de Vlaamse sociale bescherming.

In Brussel

Wat zijn de voorwaarden om het THAB te ontvangen?
 • Minstens 65 jaar oud zijn.
 • Woonachtig zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Een door een arts van de FOD Sociale Zekerheid erkende verminderde autonomie hebben.
 • Minstens 7 punten behalen op de schaal van verminderde autonomie.
 • Een laag inkomen hebben.
Hoe wordt de medische erkenning bepaald?

Na uw aanvraag ontvangt u de nodige medische documenten die door uw huisarts moeten worden ingevuld. Vervolgens analyseert de FOD Sociale Zekerheid het dossier op basis van de documenten.

Tijdens het onderzoek houdt de arts rekening met de invloed van uw verminderde autonomie op uw dagelijkse levensverrichtingen en meer bepaald met de moeilijkheden die u ondervindt bij:

 • Zich te verplaatsen.
 • Koken en eten.
 • Zelfstandig wassen en aankleden.
 • Uw huis onderhouden en huishoudelijke taken uitvoeren.
 • Gevaar inschatten en vermijden.
 • Contact onderhouden met andere mensen.

Deze criteria bepalen tot welke categorie u behoort. Per criterium kunt u maximaal 3 punten krijgen:

 • 0 punten = geen moeilijkheden
 • 1 punt = kleine moeilijkheden
 • 2 punten = grote moeilijkheden
 • 3 punten = onmogelijk zonder de hulp van een andere persoon

Na het onderzoek ontvangt u een medische beslissing van de FOD Sociale Zekerheid.

Opgelet: u kunt deze uitkering niet combineren met de inkomens vervangende tegemoetkoming of de integratietegemoetkoming.

Hoe vraagt u het THAB aan?

Een tegemoetkoming voor ouderen (THAB) vraagt u ten vroegste aan op de dag dat u 65 jaar wordt. Hiervoor kunt u online een formulier invullen of een aanvraag indienen via een papieren formulier dat u kunt downloaden. U kunt ook een familielid, uw OCMW, uw gemeente, uw ziekenfonds of uw rusthuis vragen u te helpen bij het indienen van uw aanvraag.

Meer informatie vindt u op de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De overige hulpmiddelen en bijstand

Financiële hulp voor ouderen: De overige hulpmiddelen en bijstand

Kortingen op openbaar vervoer

Met de bus

Bent u 65 jaar of ouder en reist u regelmatig met De Lijn? Dan geniet u van een voordelig vervoerbewijs, namelijk de Omnipas 65+ (56€ voor 12 maanden). Zo reist u onbeperkt met alle bussen en trams (uitgezonderd de Limburgse snellijnen) van De Lijn in Vlaanderen en Brussel.

Bij het kopen van een Omnipas 65+ zijn kortingen mogelijk. Als u dat online doet of een aanvraag indient, wordt het automatisch voor u berekend (Gemeentekorting).

In Brussel kunnen 65-plussers voordelig reizen op alle tram-, bus- en metrolijnen. Zowel op het MIVB-net (behalve het gedeelte NAVO-Brussel Airport van de lijnen 12 en 21) met het MIVB 65+ abonnement, met het Horizon+65+ abonnement op het TEC-net of met het Omnipas 65+ abonnement op het net van De Lijn.

Met de trein

Ook op het spoorwegnet van de NMBS krijgen senioren een voorkeurtarief. U kunt voor € 7,80 genieten van een treinreis heen en terug van eender welk station naar eender welk ander station in België.

Dit geldt voor een retourtje dat op dezelfde dag moet worden afgelegd. Het vertrek op weekdagen moet plaatsvinden vanaf 9.00 uur. In het weekend is er geen beperking.

Cultuur tegen gereduceerde prijzen

De meeste musea, sommige bioscopen en veel toeristische activiteiten bieden kortingen voor senioren (vanaf 65 jaar of, in sommige gevallen, 60 jaar).

Zo kost de toegang tot het Jubelparkmuseum €4 in plaats van €5. Kijk op de websites van de musea voor meer informatie. Vergeet uw identiteitskaart niet om deze plaatsen te bezoeken!

Waar haalt een persoon de energie vandaan om alles te doen?

Is het op- of afgaan van de trap al een tijdje een reden tot bezorgdheid? Kost die trap bij de entree veel energie? Van elk moment genieten is cruciaal voor ons welzijn. Voldoende energie hebben voor elk moment maakt ons gelukkig en voldaan.

Stannah zet zich elke dag in om uw leven beter te maken. We ontwerpen en bouwen oplossingen voor ouderen en voor uw woning. We bieden u tal van modellen, kleuren en stoffen, zodat u de geschikte oplossing kunt vinden voor uw omgeving.

We ontwerpen verschillende trapliftmodellen om te voldoen aan uw behoeften voor rechte trappen, gebogen trappen of buitenomgevingen.

Als u weinig energie heeft, bel ons en vraag gratis een bezoek bij u thuis aan. We beantwoorden graag al je vragen!

Bronnen  

 • Officiële website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Officiële website van het Vlaamse Gewest
 • Officiële website van het Vlaamse Sociale Bescherming
 • Myiriscare.brussels
 • De website van de NMBS
 • Website van De Lijn

Verwante artikelen