Stannah logo
Bel gratis een adviseur Uw Stannah adviseur staat steeds voor u klaar.
080026082

Privacy & Voorwaarden

icon cal

17th Jul 2015

Privacybeleid en gebruik van cookies STANNAH-DISTRIBUTEUR

Dit is de website van Stannah Stairlifts Ltd, een commanditaire vennootschap op aandelen die in Engeland ingeschreven is onder het nummer 1401451. Dit zijn onze contactgegevens: Adres – Watt Close, East Portway, Andover, Hampshire SP10 3SD.
Tel. – 01264 332244

Stannah Stairlifts Ltd is ingeschreven in het Verenigd Koninkrijk onder de Data Protection Act 1998. De vennootschap wil u helpen de controle over uw persoonsgegevens te behouden en wil tegelijkertijd de voordelen van een interactieve commerciële omgeving benutten. Wij streven ernaar onze websitebezoekers een webervaring op maat te bieden. Door u te leren kennen kunnen wij u relevantere content en een betere service aanbieden. Daarom kan u worden gevraagd om persoonlijke informatie te verstrekken, in het bijzonder wanneer u een speciale en/of persoonlijke service zoekt. U kiest zelf of u deze persoonlijke informatie verstrekt, maar zonder deze informatie kunnen bepaalde services, die normaal gesproken via elektronische media worden verleend, onbeschikbaar zijn.

Stannah Stairlifts Ltd verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen en te respecteren. Deze privacyverklaring zet ons privacybeleid uiteen en licht toe wat we doen met de persoonlijke informatie die wij van onze gebruikers ontvangen. Wij vragen u onderstaande verklaring te lezen om een beter beeld te krijgen van onze standpunten en praktijken inzake persoonlijke informatie en om te weten in welke mate ze voor u van belang zijn aangezien u onze verschillende functies en services gebruikt. Deze verklaring bevat de huidige privacypraktijken voor onze website. Wij zullen belangrijke wijzigingen aan dit beleid op onze website aankondigen. Als u vragen of twijfels over deze verklaring hebt, kunt u contact met ons opnemen via e-mail, fax of post op het bovenstaande nummer of adres.

Welke informatie verzamelen we en hoe?

Alle persoonlijke informatie die we op deze website verzamelen wordt in overeenstemming met de Data Protection Act 1998 en andere toepasselijke wetgeving gebruikt.

De informatie die we via de website verzamelen omvat onder andere:

  1. Persoonsgegevens die u ons bewust via formulieren of e-mails verstrekt, zoals uw naam, adres, telefoonnummer enz.; 2. Uw voorkeuren en gebruik van e-mailupdates, geregistreerd via de
    e-mails die wij u sturen (als u ervoor kiest om e-mailupdates over onze producten en aanbiedingen te ontvangen); 3. Uw IP-adres, m.a.w. een voor uw computer unieke reeks cijfers die door onze webserver wordt geregistreerd wanneer u een pagina of element op de website opvraagt. Deze informatie wordt gebruikt om uw gebruik van de website te monitoren; 4. Gegevens die door de website worden geregistreerd aan de hand waarvan wij u en uw voorkeurinstellingen kunnen herkennen. Op deze manier hoeft u de informatie niet opnieuw in te voeren wanneer u de website herhaaldelijk bezoekt. Deze gegevens worden met behulp van cookies lokaal op uw computer opgeslagen.

Wij moeten de door ons verzamelde informatie eventueel voor administratieve doeleinden aan andere bedrijven bezorgen. Wij kunnen derde partijen gebruiken om bepaalde activiteiten te verrichten, zoals gegevens verwerken en sorteren, het gebruik van de website door onze klanten monitoren en e-mails voor ons verzenden. Derde partijen mogen uw persoonlijke informatie niet voor eigen doeleinden gebruiken.

Waar wordt uw persoonlijke informatie opgeslagen?

De informatie die u aan ons verstrekt, wordt door Stannah Stairlifts Ltd overgedragen en opgeslagen. Door ons deze informatie te bezorgen, stemt u met bovengenoemde overdracht en opslag in. Stannah Stairlifts Ltd neemt de nodige maatregelen om uw informatie veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid te behandelen zodat ongeoorloofde toegang tot deze informatie wordt voorkomen.

Hoe zullen wij uw persoonlijke informatie gebruiken?

Persoonlijke informatie over bezoekers van onze website kan voor een of meerdere van de volgende doeleinden worden gebruikt: om de content van onze webpagina’s te verbeteren; om de content en/of lay-out van onze webpagina’s op maat van een individuele bezoeker te maken; om bezoekers op de hoogte te brengen van updates van onze website; om consumenten voor marketingdoeleinden te contacteren; om bezoekers informatie, producten of services te bezorgen die zij aan ons of aan een van de verbonden ondernemingen in de Stannah Group vragen of die volgens ons interessant kunnen zijn voor hen, op voorwaarde dat ze toestemming hebben gegeven om hiervoor te worden gecontacteerd; om bezoekers te laten gebruikmaken van interactieve functies van onze service, indien ze dat willen; om voor commerciële doeleinden te delen met verbonden ondernemingen van Stannah Stairlifts Ltd en met distributeurs en dealers in het internationale netwerk van distributeurs en dealers van Stannah; en om uw klantenrelatie met ons te ondersteunen. In geval van een verkoop door een dealer kunnen wij niet garanderen dat u dezelfde service en voorwaarden worden geboden als in geval van een rechtstreekse verkoop door Stannah. Daarnaast kunnen wij uw persoonlijke informatie ook doorgeven aan verbonden ondernemingen van Stannah Stairlifts Ltd en aan distributeurs en dealers in het internationale netwerk van distributeurs en dealers van Stannah of aan derde partijen, indien wij verplicht zijn uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om onze gebruiksvoorwaarden te handhaven. Niettegenstaande het voorgaande zullen wij uw persoonlijke informatie aan geen enkele andere persoon, firma of vennootschap bekendmaken, zonder hiervoor eerst uw schriftelijke toestemming te vragen. Als u niet wilt dat wij uw persoonlijke informatie voor een of meerdere bovenstaande doeleinden gebruiken, neem dan contact met ons op via post, fax of e-mail op het bovengenoemde adres of telefoonnummer.

Cookies

Om beter te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken en om ons te helpen onze website zo nodig te veranderen en te verbeteren (o.a. een meer persoonlijke service), verzamelen wij IP-adressen en gebruiken we “cookies”, op voorwaarde dat uw webbrowser is ingesteld om deze te aanvaarden. Cookies bevatten stukjes informatie die websites voor registratiedoeleinden naar de harde schijf van uw computer overbrengen. Cookies kunnen het internet praktischer maken door informatie over uw voorkeuren op een specifieke website zoals de onze op te slaan.

Stannah zal geen cookies gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie over u te verzamelen. Wij gebruiken cookies voor de volgende voornaamste doeleinden: om uw eerder opgeslagen informatie op te vragen; om de omvang en gebruikspatronen van ons publiek in te schatten; en om ons te helpen de content en advertenties op onze webpagina’s op het juiste doelpubliek te richten.

Cookies zijn uniek voor elke browser die toegang tot onze website verleent. De meeste browsers zijn ingesteld om cookies te aanvaarden, maar u zou uw browser zo moeten kunnen configureren dat hij cookies weigert of u op de hoogte brengt wanneer u er hebt ontvangen. Informatie hierover vindt u allicht onder de ‘help’-functie van uw browser.

Google-regelgeving

Wij gebruiken cookies over bezoekers voor retargeting. Wij verzamelen en gebruiken geen persoonlijk identificeerbare informatie. Adverteerders moeten dit aan hun privacybeleid toevoegen zodat hun gebruikers weten dat Stannah gebruikers traceert met het oog op retargeting. Volg de onderstaande link om retargeting te weigeren.

Google: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Andere websites

Dit privacybeleid geldt enkel voor deze website. Andere websites waarnaar onze website doorverwijst hebben hun eigen beleid dat kan verschillen van ons beleid.

Waarschuwing

Hoewel wij alle redelijke maatregelen treffen om uw persoonlijke informatie tegen ongeoorloofde toegang te beschermen, moet u beseffen dat e-mail en andere elektronische overdrachten onveilig zijn. Dienovereenkomstig kunnen noch Stannah Group Ltd, noch de verbonden ondernemingen of distributeurs en dealers in het internationale netwerk van distributeurs en dealers van Stannah waarborgen, garanderen of beloven dat geen enkele overdracht door een onbevoegde persoon wordt onderschept en/of gelezen.